انواع کاه

کاه ها انواع مختلفی دارند. کاه گندم و کاه جو محبوبترین آنها هستند و به صورت گسترده در استات گلستان قابل خرید می باشند. انواع دیگر کاه نیز وجود دارند که عبارتند از کاه نخود، کاه برنج، کاه عدس، کاه جو، کاه یولاف، کاه غنی شده با اوره و کاه آفتابگردان.